Hulp nodig bij RFID chip reader HomeyDuino

Hallo allemaal,

Ik heb hulp nodig bij een project dat ik graag wil afronden. Ik kan op een of andere manier de gemaakte RFID reader met een Wemos D1 niet toevoegen in Arduino. Doe ik iets verkeerd?

#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <Homey.h>
#include <SPI.h>
#include “MFRC522.h”

/* PIN CONFIG */
#define MFRC522_RESET D3
#define MFRC522_SS D8

/* OBJECTS */
MFRC522 mfrc522(MFRC522_SS, MFRC522_RESET);

/* GLOBAL VARIABLES */

unsigned long previousMillis = 0;
const unsigned long interval = 100; //Interval in milliseconds
String oldCardId = “”;
uint8_t timeout = 0;

void wifi() {
if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
WiFi.begin("", “<(WEGGELATEN WACHTWOORD)>”);
uint8_t timeout = 30;
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
delay(500);
Serial.print(".");
if (timeout<1) break;
}
if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
//Print IP address
Serial.print(“Connected to WiFi! (”);
Serial.print(WiFi.localIP());
Serial.println(")");
}
}
}

//Arduino functions
void setup() {
Serial.begin(115200);
Homey.begin(“RFID”);
Homey.setClass(“sensor”);
SPI.begin();
mfrc522.PCD_Init();
}

void loop() {
wifi();
Homey.loop();

unsigned long currentMillis = millis();
if(currentMillis - previousMillis > interval) {
previousMillis = currentMillis;
if ( mfrc522.PICC_IsNewCardPresent() ) {
mfrc522.PICC_ReadCardSerial();
String cardId = “”;
for (uint8_t i = 0; i<mfrc522.uid.size; i++) {
if (mfrc522.uid.uidByte[i]<0x10) cardId += “0”;
cardId += String(mfrc522.uid.uidByte[i], HEX);
}
if (cardId!=oldCardId) { //Check if we didn’t already see this card
oldCardId = cardId; //Store the card id
Serial.println(cardId); //Print the card id to the serial monitor
Homey.trigger(“card”, cardId); //Send the card id to Homey
timeout=50; //Allow the same card to be seen again after 5 seconds (50*100ms)
}
} else {
if (timeout>0) {
timeout–;
if (timeout==0) oldCardId=""; //Remove previous card ID
}
}
}
}

HomeyDuino vind hem niet en handmatig werkt ook niet

alvast dank

Er wordt nogal wat naar de serial monitor gelogd, lijkt me dat je daar het eerst moet kijken wat er allemaal wel (en niet) werkt.

Dit heb ik gebruikt. Ik heb alleen mijn huis wifi aangepast. Ik probeer dit te maken maar heb er niet heel erg veel verstand van.

Als je de code naar de ESP8266 hebt gestuurd moet je de Serial Console aanzetten (baudrate 115200) en kijken wat er geschreven wordt.

Maar even snel: bij WiFi.begin() zie ik geen SSID van je draadloze netwerk:

WiFi.begin('MijnDraadlozeNetwork', 'Wachtwoord');