Homley dørmagnet, daikin varmepumpe, advance flow, fungerer ikke

Noen som kan hjelpe, hvorfor fungerer ikke denne?
Kan styre daikin vp med homey, men flytkortet fungerer ikke.

I en “All”, så må alle inngangene aktiveres “samtidig”, i dine automasjoner så har du en trigger og flere inn på “All”, denne vil da aldri bli “true” ut. Med mindre timeren på ett minutt, utløper samtidig som at dørmagneten blir aktivert og varmepumpen blir slått på.

Jeg har laget din øverste del av automasjonen, med to eksempler som vil fungere slik du har tenkt.

For timere som har lang tid, så benytter jeg gjerne en løsning med appen “Countdown”. Jeg har kalt timeren “Nedtelling_doermagnet”, men du kan kalle den hva du vil.

1 Like

Takk for tips.

Dette enkle flytkortet funker:

Men det her øverste flytkortet funkerer ikke? Mens det nederste med push varsel på tlf fungerer. Er det noe jeg gjør feil med min Daikin Varmepumpe? Det jeg ønsker er: Er varmepumpen i bruke(som regel septemper til mai) så ønsker jeg at den ikke skal gå i full oppvarming når det luftes i stuen, men gå i redusert drift. Men på sommerstid når pumpe som regel er av, ønsker jeg ikke at den skal starte av at det luftes.

Såfremst modus er “fanonly” så burde det virke…men er modus oppvarming, så antar jeg at det ikke vil virke… så kanskje legge til sjekk for det før du setter fanonly til auto…

Det er ikke det samme kortet du bruker som kommando for Daikin pumpen din i de to automasjonene. Jeg har ikke Daikin, men gjetter litt på funksjonalitet til kortene: På den som ikke virker så heter den "Set fan mode for operation mode “fanOnly” to “auto”, slik jeg tolker det, så når du endrer operation mode neste gang til FanOnly, så starter den i Auto viftehastighet. I den øverste automasjonen din, så setter du “operation mode to “fanOnly””. For og være sikker på at viften kjører i auto i FanOnly modus, så kan du sette det kortet du har brukt i første automasjon, etter det siste du har i den andre automasjonen din.

1 Like

Det løste seg. Takk for tipset :slight_smile:

1 Like