Homey Pro Set-up fastnar vid "Försöker ansluta"

Kommer inte igång med set-up trots att jag har kontakt med telefonen och Homney Pro via "HomneySetup-XXXXX. Det fastnar vid “Försöker ansluta”. Homey Pro har ett fast gult sken. Har provat med Ipad också (internetåtkomst via delning från Iphone).

Har någon en bra lösning? Har testat det som finns i trådarna i formumet.