GUIDE - Google Home på svenska med gBridge och RPi

Jag har experimenterat en del för att försöka få igång Google Home-stöd på min Homey på svenska och utan att säga något i stil med “OK Google, tell homey to” för att få det att fungera. Jag hade också som mål att inte behöva göra ett flow för varje enhet/objekt som jag ville styra.

Jag har lyckats få in alla lampor jag har i Google Home men än så länge fungerar bara ON/OFF. Dimmerfunktionalitet kommer att börja fungera framöver när en utvecklare lagt in en speciell funktion i en Homey-app. Han har lovat att göra det.

Det du behöver:

Homey

Raspberry Pi

Google Home

Lite kunskap om Linux/SSH etc. och/eller en vilja att googla fram lösningar.

Vi börjar med Raspberry Pi-enheten. Här ska du installera en MQTT Broker som heter Mosquitto, det är den server som hanterar kommunikationen mellan Homey och Google Home exempelvis. Det går att ansluta mer grejer till denna som exempelvis Home Assistant eller openHAB.

Jag kommer inte att skriva exakt hur man installerar Mosquitto på den, det finns guider om ni googlar. Jag installerade openHAB med deras SD-image där det sedan finns ett enkelt verktyg för att installera Mosquitto.

Efter att du installerat Mosquitto så går du in på https://about.gbridge.io och gör ett konto. Följ sedan dokumentationen om hur du ställer in denna, det finns på samma hemsida. Under rubriken “Hosted MQTT Server” finns kapitlet “Using own Mosquitto as a Bridge” där det står hur du kopplar din RPi/Mosquitto till gBridge.

På din Homey installerar du appen MQTT Client (beta) och ställer in den med den IP-adress som din RPi har och port 1883. Jag har kryssat i endast ENABLE TO PROVIDE CUSTOM CLIENT ID och skrivit homey där men jag tror egentligen inte det behövs.

Installera sedan MQTT Gateway/Hub (beta) på din Homey och ställ in den enligt följande:

Homie Convention 3.0.1

Root Topic: gBridge

DeviceID: uXXX (det användarnamn du fått på gBridge utan gbridge- delen)

Installera för enkelhetens skull MQTT Explorer på din dator så att du kan ansluta till Mosquitto och läsa ut vad alla enheter har för namn.

Sen går du in på gBridge och lägger till en enhet. Välj ett lämpligt namn som du vill ropa till Google Assistant, det behöver inte stämma överens med Homey.

Devicetype: Light

Traits: OnOff (vi kan lägga till dim senare när det stöds)

Klicka på Add

Redigera din nya device.

Under EDIT TOPIC AND SETTINGS skriv in i stil med följande exempel:

(det ska vara /set på action topic)

allrum-window/onoff/set

allrum-window/onoff

Här heter min enhet “Allrum window” i Homey, dvs mellanrum ersätts med bindestreck. Här är det en fördel att gå in i MQTT Explorer för att se efter själv vad de heter ifall du blir osäker.

2 Likes

Tackar för bra guide!

Kul att någon får användning av den. Dimming finns om man installerar "alpha versionen av MQTT Hub (via command line interface) men det bör väl komma till beta inom kort :slight_smile:

Nice! Jag kommer at prova det här sen!

Det går nu att göra utan RPi och koppla homey direkt till gBridge. Jag har tänkt skriva en uppdaterad guide hur man gör i dagarna framöver.

Informationen finns här på forumet om man letar men man får pussla lite i olika trådar.

Det finns nu en guide här:

Jag kommer inte att göra en på svenska nu när det finns en bra på engelska.

Har fått kopplingen mot Google Home att fungera men hur gör jag med alla mina enheter som har åäö i namnen i Homey?

Jag är lite osäker hur den döper saker med åäö. Det kan bli bindestreck istället för åäö men jag är osäker. Det bästa är att antingen kolla i loggen på MQTT Client och se vad den skickar för topics eller installera MQTT Explorer och titta i Brokern hur topics ser ut.

Tack för tipset om loggen i klienten. Det verkar som att prickarna tas bort.

1 Like

Så det går inte att komunicera med Google på svenska?
Alla kommando måste sägas på engelska även om man har svenska versionen av Google?

Nä det fungerar utmärkt på svenska. Sen nu finns ju officiellt stöd så den här metoden är inte så relevant längre.

Men pratar man med Google eller homey?

Man pratar med Google som sedan styr Homey.

Men säger man endast Google kommando eller skall man be Google att vidarebefordra till Homey?

Det fungerar att endast säga Google kommandon typ:
“hej Google tänd köket”
“hej Google släck alla lampor”
“hej Google är vardagsrummet tänt?”
Etc…

Va bra.
Då är det på tiden att investera i en Google :+1::blush: