GUIDE - Google Home på svenska med gBridge och RPi

Det finns nu en guide här:

Jag kommer inte att göra en på svenska nu när det finns en bra på engelska.