Google Home producten

Als aanvulling op robert: je kunt natuurlijk wel een request plaatsen: Homey Community App Requests

Het is op zich wel jammer dat je Google Home devices niet kunt exposen naar Homey.
Ik zit nog even hardop te denken, je kunt zeker in Homey ook geen virtueel device aanmaken waarmee je via de api/http-request of zo een command uit stuurt? Of een webhook of ifttt?