Geld vragen voor een backup mogelijkheid?

Sorry jongens,jullie hebben van af het begin gezegd dat er een backup mogelijkheid kwam
en dat duurde jaren!!! en Nu geld vragen ervoor ga je schamen en heel diep voor een standaard item,

A post was merged into an existing topic: Homey+ abonnement