Gebruikt iemand de Gosund SP111, Blitzwolf SHP-2, Teckin stekkers / kWh meters?

Tuya cloud (beta) ondersteunt wat Blitzwolff apparaten, maar is via de cloud en leest verbruik (nog)niet.

Hoi Tom,

gisteren is er een update geweest van Tasmota


The following hardware modules are supported:

45 BlitzWolf SHP, BlitzWolf BW-SHP2, BW-SHP6, HomeCube SP1, Gosund SP111, Teckin SP22 Wifi Smart Switch with Energy Monitoring

Tom,

gebruik je Tasmota of ESPurna?

ESPurna leest het verbruik wel uit, Tasmota inderdaad niet zoals ik gezien heb.

Het is mij dit weekend gelukt om uit te zoeken hoe het flashen moet en hoe je de Gosund ESP111 dient in te stellen.

Ben bezig met een Howto, zal deze de komende week hier plaatsen

Werkwijze Gosund EPS111 flashen d.m.v. Tuya-Convert en ESPurna

Voor het gebruik en toepassen van onderstaande handleiding ben je zelf verantwoordelijk.
De auteur is niet aansprakelijk voor enige fouten en/of schade.

Homey App installeren op je Homey

Tuya-convert installeren (op linux/unix systeem)

(ik heb Ubuntu geïnstalleerd op oude Asus Eee PC)
(Alternatief is Linux naast je Windows installeren)

In een terminal venster onder Linux de volgende commando’s uitvoeren:

git clone https://github.com/ct-Open-Source/tuya-convert
cd tuya-convert
./install_prereq.sh

In de tyua-convert directorie:

cd files

staan 3 nu bestanden:
espurna.bin
tasmota.bin
upgrade.bin

Om ESPurna te kunnen flashen dien je de laatste versie van het Espurna-bestand voor je smart device te downloaden, in ons geval voor de Gosund EPS111 stekker “espurna-1.14.0-blitzwolf-bwshpx.bin”.

De Gosund EPS111 heeft namelijk dezelfde basis als de Blitwolf SHP-2 en Teckin stekkers.

Download de laatste versie op de website:

In dit geval versie 1.14, https://github.com/xoseperez/espurna/releases/tag/1.14.0
“espurna-1.14.0-blitzwolf-bwshpx.bin”

en sla deze op in de directorie “tyua-convert/files”

Vanuit het Terminal-venster een stapje terug naar de hoofddirectorie en start de Flash-procedure:

cd ..
./start_flash.sh

De procedure vraagt om je wachtwoord.

Je krijgt nu waarschijnlijk de foutmelding ‘Checking for network interface wlan0… Not found!’
Voor de Asus Eee PC kreeg ik de specifieke melding:

Please edit WLAN in config.txt to one of: enp1s0, lo, wlp2s0

Met het commando ‘iwconfig’ kan jeje Netwerkinstellingen nazien:

iwconfig

Met als resultaat:

enp1s0 no wireless extensions.
lo no wireless extensions.
wlp2s0 IEEE 802.11 ESSID:"1234567890"
Mode:Managed Frequency:2.462 GHz Access Point: XX:XX:XX:XX:XX:XX
Bit Rate=1 Mb/s Tx-Power=14 dBm
Retry short limit:7 RTS thr:off Fragment thr:off
Power Management:off
Link Quality=51/70 Signal level=-59 dBm
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:36 Missed beacon:0

Zoek naar de ‘W-’regel, W staat voor WLAN.

Met het commando ‘nano’ heb ik de config.txt aangepast voor de bestaande regel een #, en een vergelijkbare regel aangemaakt met de WLAN naam ‘wlp2s0’ :

nano config.txt
# Please input the wlan device to be used (most of the time it is wlan0 or wlan1)
#WLAN=wlan0
WLAN=wlp2s0
# Here you could change the WIFI-name but most likely most scripts won't work after
# Because the WIFI-credentials are hardcoded in the esp8266-ota-flash-convert
AP=vtrust-flash
GATEWAY=10.42.42.1

Opslaan en afsluiten d.m.v. het commando:

CNTRL O
CNTRL X

Start nu de Flash-procedure, volg de instructies op het scherm en type ‘y’ om bestaande processen te stoppen en weer op te starten en selecteer uiteindelijk ‘1’ om “espurna-1.14.0-blitzwolf-bwshpx.bin” te flashen die je zojuist in de directorie “files” hebt opgeslagen:

name@ubuntu_laptop:~/tuya-convert$ ./start_flash.sh
Checking for network interface wlp2s0... Found.
Checking UDP port 53... Occupied by systemd-resolve with PID 9767.
Port 53 is needed to resolve DNS queries
Do you wish to terminate systemd-resolve? [y/N] y
Attempting to stop systemd-resolved.service
Checking UDP port 67... Available.
Checking TCP port 80... Available.
Checking TCP port 443... Available.
Checking UDP port 6666... Available.
Checking UDP port 6667... Available.
Checking TCP port 1883... Available.
Checking TCP port 8886... Available.

======================================================
Starting AP in a screen..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Starting web server in a screen
Starting Mosquitto in a screen
Starting PSK frontend in a screen
Starting Tuya Discovery in a screen
======================================================

IMPORTANT
1. Connect any other device (a smartphone or something) to the WIFI vtrust-flash
This step is IMPORTANT otherwise the smartconfig may not work!
2. Put your IoT device in autoconfig/smartconfig/pairing mode (LED will blink fast). This is usually done by pressing and holding the primary button of the device
Make sure nothing else is plugged into your IoT device while attempting to flash.
3. Press ENTER to continue
======================================================

Starting smart config pairing procedure
Waiting for the device to install the intermediate firmware
Put device in EZ config mode (blinking fast)
Sending SSID vtrust-flash
Sending wifiPassword
Sending token 00000000
Sending secret 0101
................

SmartConfig complete.
Auto retry in 1s. ../start_flash.sh: line 106: 11240 Terminated ./smartconfig/main.py
..............................................................................................

IoT-device is online with ip 10.42.42.42
Stopping smart config
Fetching firmware backup
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed
100 1024k 100 1024k 0 0 33623 0 0:00:31 0:00:31 --:--:-- 32336
curl: Saved to filename 'firmware-2f5b44.bin'
======================================================

Getting Info from IoT-device
VTRUST-FLASH 1.5
(c) VTRUST GMBH https://www.vtrust.de/35c3/
READ FLASH: http://10.42.42.42/backup
ChipID: 2f5b44
MAC: 24:62:AB:2F:5B:44
BootVersion: 7
BootMode: normal
FlashMode: 1M DOUT @ 40MHz
FlashChipId: 144051
FlashChipRealSize: 1024K
Active Userspace: user2 0x81000
======================================================

Ready to flash third party firmware!
For your convenience, the following firmware images are already included in this repository:
Tasmota v7.0.0.3 (wifiman)
ESPurna 1.13.5 (base)
You can also provide your own image by placing it in the /files directory
Please ensure the firmware fits the device and includes the bootloader
MAXIMUM SIZE IS 512KB
Available options:
0) return to stock
1) flash espurna-1.14.0-blitzwolf-bwshpx.bin
2) flash espurna.bin
3) flash tasmota.bin
q) quit; do nothing

Please select 0-3: 1

Are you sure you want to flash espurna-1.14.0-blitzwolf-bwshpx.bin? This is the point of no return [y/N] y

Attempting to flash espurna-1.14.0-blitzwolf-bwshpx.bin, this may take a few seconds...
Flashed http://10.42.42.1/files/espurna-1.14.0-blitzwolf-bwshpx.bin successfully in 14480ms, rebooting...

HAVE FUN!
======================================================

Do you want to flash another device? [y/N] n
Exiting...

name@ubuntu_laptop:~/tuya-convert$

De Gosund EPS111 stekker is nu geflashed met de ESPurna firmware.

LET OP: Wanneer je je slimme apparaat met Tuya Convert hebt geflasht is dit de enige manier om je apparaat in te stellen.

Haal de stekker uit de wandcontactdoos en stop deze weer terug erin, de slimme stekker start nu op met de ESPurna firmware.

Verbind je smartphone (of tablet of laptop) en zoek naar een Wi-Fi AccessPoint met naam espurna-xxxx (x is een nummer) en verbind je apparaat met deze Wi-Fi .

LET-OP:
De Wi-Fi manager server is maar actief voor 3 minuten. Hierna moet je het apparaat spanningsloos maken en weer opnieuw spanning erop zetten.

Het Wi-Fi netwerk vraagt om een wachtwoord, vul in:

fibonacci

Open op je smartphone (of tablet of laptop) een webbrowser en open http://192.168.4.1

Nu krijg je een popup scherm,
log in met Gebruikersnaam

admin

en Wachtwoord:

fibonacci* *

De Webpagina vraagt je nu een nieuw wachtwoord in te vullen, doe dit.

Je komt nu binnen op de “STATUS” pagina.

Op deze pagina kan je de Switch Aan- en Uitschakelen, je hoort het relais in de stekker schakelen.

Aan de linkerzijde zie je het ESPurna Menu:

Op de GENERAL pagina kan je o.a. de Hostname en Description wijzigen.
Op de GENERAL pagina heb ik verder de Alexia integration uitgeschakeld en de wijzigingen opgeslagen d.m.v. Save in het linker Menu.

Via de Hostname kan je deze Webpagina van de slimme stekker benaderen d.m.v.

http://<hostname>:80

Ik ga naar de NTP pagina, daar pas ik de NTP-server aan naar:

1.nl.pool.ntp.org

en Save deze weer.

Op de SENSORS pagina Wijzig ik de Energy Units van Joules (J) naar Kilowatts hour (kWh) en Save deze.

Op de Switches pagina wijzig ik de Boot-mode naar Always ON en Save deze, de slimme stekker geeft nu altijd 230V spanning nadat je de stekker in een wandcontactdoos hebt gestoken.

Om je Gosund EPS111 stekker binnen Homey te kunnen gebruiken gaan we naar de ADMIN pagina.

Zet de Enable HTTP API op YES

en Klik op AUTO bij HTTP API Key!

Noteer deze HTTP API Key bij deze stekker, de API key heb je straks nodig bij het instellen van deze stekker bij de Homey App.

Als laatste gaan we naar de WIFI pagina, hier dien je je Wi-Fi netwerk in te geven.

LET OP: Standaard verbind ESPurna met het sterkste Wi-Fi netwerk, zet daarom Scan Netwerk UIT, door Scan networks op NO te zetten!

Klik vervolgens op Scan Now.

Nu zie je de sterkste WiFi netwerken bij je in de buurt.

Klik op Add Network.

Onder Scan Now zie je nu je Wi-Fi netwerken bij je uit de buurt.

Vul bij Network SSID de naam van je eigen netwerk in.

LET OP: De naam is HooFDLeTTeR gevoelig!!!

Dus pas op en vul je juiste naam in en controleer deze 3x !!!

Vul vervolgens het Wachtwoord van je Wi-Fi netwerk in.

Klik op de checkbox in het wachtwoordkader en controleer je Wachtwoord.

Optioneel kan je het Static IP, Gateway IP met Network Mask en DNS IP invullen/wijzigen.

Wanneer je netwerkinstellingen JUIST zijn ingevuld sla je deze weer op door op SAVE te klikken.

De Gosund slimme stekker zal herstarten en verbinden met je zojuist ingegeven Wi-Fi netwerk.

Het espurna-xxxx Wi-Fi network zal niet langer bestaan.

Je smartphone (of tablet of laptop) zal daarom verbinden met je normale Wi-Fi netwerk.

Kijk in je router om na te zien welk nieuw apparaat in je Wi_Fi netwerk is toegevoegd met b.v. de naam espurna-xxxx.

Je kunt hiervoor ook een IP-scanner gebruiken:

Fing - for Android or iOS
Angry IP Scanner - open source for Linux, Windows and Mac. Requires Java.
Super Scan - Windows only too (free)
Tasmota Device Locator - Browser-based

Open het IP adres of de Hostname van je Gosund EPS111 stekker in een webbrowser en je hebt de controle tot je ESPurna apparaat.

Login: admin
Wachtwoord: Nieuwe wachtwoord wat je zojuist hebt ingegeven.

Nu de stekker nog binnen HOMEY instellen:

Open de Homey App

Installeer de ESPurna App wanneer je dat nog niet gedaan hebt.

Onder het tabblad Apparaten klik je op de +.

Selecteer het ESPurna icoon.

Selecteer voor de Gosund EPS111 stekker “Socket”.

Vul van de stekker het IP-adres en de API-Key in.

Binnen Apparaten kan je nu de stekker selecteren door deze lichtjes op je smartphone in te drukken en deze via de tandwieltjes naar gelang aanpassen zoals de Naam en Zone, onder “Geavanceerde instellingen” kan je bij “Altijd aan” selecteren of de stekker door Homey (of een Flow) in en uitgeschakeld mag worden.

Omdat ik de slimme stekkers voor diverse apparaten als kWh-meter gebruik activeer ik deze “Altijd aan” instelling zodat de apparaten hierachter niet per ongeluk uitgeschakeld kunnen worden.

Nu verschijnt de GOSUND EPS111 stekker in Homey en kan je Flows gaan maken / beheren en het energieverbruik van de stekker aflezen in het Energy tabblad.

Veel succes en plezier met je GOSUND EPS111 stekkers.

Heb je vragen-, opmerkingen of aanvullingen, plaats ze hieronder…

Hemertje.

Hi,

I’ve got a BLITZWOLF bw-shp6 socket same hardware as the gosund eps111
I use tuya convert to flash it with the last espurna blitzwolf firmware --> success
I access the http ui
I note the IP address and API key

In HOMEY ESPURNA APP I can’t pair my socket …

many try with IP … IP:80 …

No success

The socket is out of the box before flashing it

you flashed tyua, do you use a tuya App on the Homey?
I flashed and use “espurna”

No I flash a ESPURNA firmware with the TUYA-CONVERT method

I use HOMEY ESPURNA APP and I can’t pair my socket … That the question …

Some one to help me ?

API in the WebIf enabled and API set correctly in the Espurna App in Homey?
Correct IP-address in the socket and in the Espurna App?

Hi Hemertje,

I use your post (19/12) and today it’s OK …

Just change the Alexa parameter to NO and it’s OK.

Work like a charme

Thank’s for your help and APP

Great, have fun!

Verschrikkelijk laat antwoord, want dit is de eerste keer weer sinds de vorige keer :wink:
Uit goed fatsoen zal ik desondanks nog antwoorden.
Nee, ik heb alles nog origineel.
In de toekomst zal ik een keer flashen, mijn persoonlijke situatie laat het niet toe zoveel te “prutsen” als vroeger.

Bedankt voor je toewijding

@hemertje,
ik zie dat er heel wat is toegevoegd aan deze topic, sinds mijn laatste keer.
Ik zal je handleiding doornemen.

Wat ik intussen heb gedaan is, via mijn Android telefoon:

  1. de app ‘Smart Life’ geïnstalleerd (niet de Tuya app - ik heb naar China gemaild, en Tuya is een ‘branded’ versie van de Smart Life)
  2. de app ‘Packet Capture’ geïnstalleerd. Hiermee kun je netwerkverkeer uitlezen. Je kunt ook alleen het verkeer lezen van slechts één app, i.c. ‘Smart Life’.
  3. De SP111 gekoppeld, en via Packet Capture de unieke code achterhaald, die nodig is voor de Homey app.
  4. De SP11 als Tuya-apparaat aangemaakt via (ik geloof als NEO SmartPlug 2000W).

Ik heb nu netjes een apparaat-knop, maar ik krijg een foutmelding ‘tijdelijk onbereikbaar’ (ik meen een andere in het begin) . De Homey koppeling is dus niet gelukt.

Overigens, op internet lees ik wel steeds HOE je moet flashen, maar nergens WAAROM je dat zou doen. Wat is er mis met de standaard firmware?

Groeten,

Tuya gebruikt de (Chinese) cloud. Met flashen kun je lokaal gebruik maken van bv Tasmota.

En de Chinese firmware is gesloten, dus je weet niet wart ze allemaal op je interne netwerk uithalen en richting China sturen

Tuya is Open Source , je kunt als je wilt in de code zien wat het ding doet
Er is dus publieke controle op de code