Få tilgang til spot priser for NO1 eller "prisnivå" fra Tibber i Homey bridge som "insights" (graf)

Få tilgang til spot priser for NO1 eller “prisnivå” fra Tibber i Homey bridge som “insights” (graf)
Er dette mulig?

Når man ser på historie som graf f.eks. siste 6 timer ville det være fint om man kunne se prisnivå også.

Hej,

Du kan be utvikleren om å legge det til i appen. Det har tydeligvis blitt antatt at en historisk prisoversikt ikke er interessant
(Oversatt med deepl.com)

1 Like

Takk for ideen. Jeg kontakted utvikler og de la det på ønskelisten.

1 Like