Bestway Lay-z spa

Hadde vært utrolig nyttig å ha en app til denne i Homey. Ser ut til at de har fått til en integrasjon i home Assistant: Lay-Z-Spa Hot Tub wi-fi pump automation - Share your Projects! - Home Assistant Community

Noen som klarer å lage en app? :slightly_smiling_face: