Använda homey bridge som "extender" - hur fungerar det

Hej
Jag har försökt reda ut hur man kan använda en homey bridge som extender till sin homey pro 2023?
Framför allt för Z-wave. Kopplar man in homey bridge via samma wifi eller måste homey bridge har kontatken via Z-wave?

För Z-wave fungerar Bridge som en repeater, den trafiken går inte via WiFi

Tack det var ju synd

Ursäkta lite sen “kapning” men jag har samma fråga angående zigbee. Nu när jag läst svaret om z-wave kan jag ana att samma sak gäller för zigbee. Frågan är vad man i så fall har för nytta av Bridge som “extender”?

Kun en god repeater.

IR och 433 MHz går via wifi