Alla flow slutar fungera

Idag slutade mina flow fungera.
Mycket olämpligt då jag styr temperaturen i stugan med min homey.
Normalt sett ska homey slå på värmepumpen när tempen går under 10grader.
Nu upptäckte jag av en slump att tempen gått ner till tre! Och inget händer!
Jag startar om homeyn för att se om flöden går igång med det verkar inte funka.
Temperaturen ges av netatmo termometer och värmepumpen av sensibo.

Någon som har liknande upplevelser.?
Hur ofta pollar homey? Om flödet börjar när tempen går ner under ett visst värde. Hir ofta pollas detta?

Om det bara är denna typ av flow du har så gissar jag problemet ligger i kortet “Blir mindre än”. Det är en händelse som bara sker exakt när temperaturen går från över börvärdet till under. Om man av något skäl missar det så kommer detta flow inte köras förrän temperaturen gått upp över börvärdet för att sedan sjunka under igen.
Ett mer tillförlitligt alternativ är att trigga på att temperaturen ändrar värde och sedan i nästa steg jämföra för att se om temperaturen är under börvärdet.

Det händer inte ofta, men det har hänt att Netatmos servrar inte funkar. Därför brukar även kolla mot SMHI:s temperatur (eller Homeys inbyggda) om det är en kritisk funktion.

Ok. Eftersom det är en så pass kritisk funktion så kanske man ska göra en loop och kolla var tionde minut typ och jämföra…:thinking:

1 Like

Använd två termometrar och hämta värde från båda, eftersom det är en viktig funktion?