Veiligheidsnotificaties instellen?

In de homey nieuwsbrief van update 7.1 stond het volgende over veiligheidsnotificaties

**Je kunt deze meldingen aanpassen onder Meer > Instellingen > Tijdlijn > Veiligheid **

Hoe zeer ik ook zoek ik kan die instelling niet vinden. Ik heb de laatste firmware en App release, en ik heb 2 heiman rookmelders.
Heeft iemand anders die instellingen al wel gevonden

Je ziet deze instelling alleen als je ooit een keer een notificatie hebt ontvangen.

Ah. Ok. Dank

Dat wordt de BBQ binnen aansteken!

Zou het ook moeten werken tegen inbraak ? Dan eens eerst inbrekken in eigen huis

Tja, welke sensors wordt dan niet over gerept…(vzv ik weet). Ik neem aan dat bijv. glasbreuk sensors en flood sensors bijv. onder het kopje “Veiligheid” vallen. Normale deur/raam contact sensors en PIR sensors zullen hier niet onder vallen vermoed ik.