Svårinställd Danfoss Ally

Jag har nyligen inhandlat 6 stycken Danfoss Ally. De styr temperaturen bra, men det är problem att ställa in temperaturen, innan termostaten har “stabiliserat” sig. Om man t.ex. ställer in 15 grader, så kan den helt plötsligt stå på 20 grader. Efter ett par gånger, så accepterar den värdet och fungerar därefter felfritt (tror jag). Detta händer också om ett flöde ställer in värdet. Måste man ha Danfoss väggtermostat för att det ska funka bra? Det känns som overkill, då det är i en sommarstuga. Kanske är det SBS?