Styre persienner etter sola

Er det noen typer sensorer som registrerer sol og kan brukes i flow med feks persienner?

Vet ikke, men det er jo plenty med lysmålersensorer der ute. Det er jo mulig du kan se forskjell på direkte sollys og vanlig dagslys med en av dem.

Det er egne sol sensorer å få kjøpt. Men de er alt for dyr. Spørs om det mest fornuftige bare er å la de gå ned og opp til gitte tidspunkter da. Eventuelt om det kan kobles mot en form for værstasjon/værmelding dager det er sol eller ikke sol. :thinking:

Jeg styrer persienne via LUX nivå fra PhilipsHue utendørssensor, fungerer fint det. Prinsipielt er det funksjonaliteten: Om det er høyt LUX nivå så går den ned, er det lavt går den opp. Om skydekket (fra YR værmelding) er over 90%, så går den opp om den er nede, ellers går den ikke ned. Blir vindkast over 10m/s så går den opp, om den er nede, ellers går den ikke ned.

1 Like

Har du exempler på flow med oppsettet ditt?

@Vidar_Pettersen , Ja, her har du oppsettet jeg kjører etter. Lagt til litt beskrivelse, tror det skal være tilstrekkelig.

Jeg har 2 sensorer ute, så her blir variabel satt basert på erfaringstall for mine lysforhold :

Her starter jeg en timer, og bakgrunnen for dette er at jeg har ett tre som solen passerer, og jeg ønsker at Lux skal være høyt nok og lavt nok over en gitt periode, for å forhindre at den blir styrt ned og opp i hytt å pine:

Her har du selve styringen:

Edit: Timeren er laget med appen “CountDown”, og noen av variablene er laget med appen “BetterLogicLibrary”. Appen “BetterLogicLibrary” kan du klare deg uten, men hvis du skal ha timer, så blir det kluss om du benytter den innebygde til Homey, for den vil bli aktivert gang på gang om solforholdene endrer seg innenfor tidsrommet.

1 Like