Varsel ved at en nettside endrer seg

Hei! Vet noen om det er mulig å lage et script eller liknende som muliggjør å varsle hvis feks VG skriver et spesifikt ord?
Hvis nettsiden skriver ordet, så kan jeg trigge en flow eller andre enheter…