Homey Community Forum

Snabb tillgång till flows / devices på iPhone?

Hej!

Nu har man kommit in i smartahem-träsket och lagt till många flows som används flera gånger om dagen. En hel del flows och devices gillar jag att starta med en knapptryckning i telefonen. Röststyrning vill/kan man inte alltid använda.

Det är rätt trögt att öppna Homey-appen och navigera i för åtkomst flows och devices, samt får man ingen bra överblick.

Man kan lägga till “favorite flows” och lägga som widgetar, men även där är man begränsad till antalet, samt så kan man inte lägga till devices där.

Har ni andra med iPhone, hittat något bra sätt?