Homey Community Forum

Radera ZWave-enheter från Homey

Jag har två enheter som gett upp och därmed kan jag ej koppla loss dem från min Homey. Finns det något sätt att bli av med dem från Homey?

Om enheten fortfarande syns i enhetslistan så klickar du på enhetens kryss och väntar på verifiering.

Om du inte hittar enheten enligt ovan med ser den i development listan så går du till Settings/Z-wave och klickar på “Remove a device” och följer anvisningarna.

Om enheten ändå inte försvinner ur development listan så låt den vara… den kommer städas bort efter ett tag av Homey automatiskt.