Ik krijg een mail van Moneyou, phishing?

noreply.accounts@moneyou.nl

Beste meneer, mevrouw …,

Je HOMY-account is al langere tijd inactief en daarom uit voorzorg gedeactiveerd.
Wanneer je weer gebruik wilt maken van je account kan je een nieuw wachtwoord op de website aanvragen.

Met vriendelijke groet,

Moneyou

Deze e-mail is automatisch gegenereerd. Je kan hier niet op antwoorden.


Dit bericht en alle eventuele attachments zijn uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Het kan vertrouwelijke of geprivilegieerde informatie bevatten. Indien u dit bericht abusievelijk ontvangt, wordt u verzocht dit onmiddellijk aan mij te melden per e-mail, en er voor zorg te dragen dat het originele bericht en eventuele kopieen, attachments en print-outs die daarop betrekking hebben permanent worden vernietigd.

This e-mail and any attachments are intended for the addressee only. It may contain confidential or privileged information. If you receive this communication unintentionally, please inform me immediately by return e-mail, and ensure that the original message and any copies, attachments and print-outs relating thereto are permanently deleted.

Diese Information ist ausschliesslich fuer den Adressaten bestimmt und kann vertraulich oder gesetzlich geschuetzte Informationen enthalten. Wenn Sie nicht der bestimmungsgemaesse Adressat sind, unterrichten Sie bitte den Absender und vernichten Sie diese Mail. Anderen als dem bestimmungsgemaessen Adressaten ist es untersagt, diese E-Mail zu lesen, zu speichern, weiterzuleiten oder ihren Inhalt auf welche Weise auch immer zu verwenden. Wir verwenden aktuelle Virenschutzprogramme. Fuer Schaeden, die dem Empfaenger gleichwohl durch von uns zugesandte mit Viren befallene E-Mails entstehen, schliessen wir jede Haftung aus.

Je kunt hier op het forum posten, dús je bent ingelogd, dús je “HOMY” account is niet gedeactiveerd.

Denk niet dat het iets met Homey te maken heeft:

  • Website moneyou gaat over hypotheken en totaal geen link met smarthome-zaken
  • Het gaat over je Homy-account en niet over een Homey-account

Lijkt ook niet echt phishing. Dan zou je namelijk eerder verwachten dat je verzocht wordt om in te loggen. Ik kan natuurlijk niet eventuele links bekijken. Dus wees voorzichtig met gebruik van links uit de mail. Wellicht nog eens goed nakijken of je vroeger ooit een account hebt gehad voor de site moneyou.nl.

Daarentegen doe je er al een tijd niets mee dus ter kennisgeving aannemen en mail verwijderen is ook een hele goede optie.

image

1 Like

HOMY is not HOMEY