Homey Webbapp

Någon som vet hur man inverterar kort då man kör webbappen? Inte uppenbart verkar det som…

right click on the card, the option should be there
högerklicka på kortet, alternativet ska vara där

Thanx. The options was just not possible in those cards I tryed… Beginners fault. Love the advanced flow!

1 Like

Varje dag en skoldag. Jag antar att det måste finnas några kort som inte har ett inverterat alternativ. Vi började alla någonstans. De avancerade flödena är fantastiska, de är mycket bättre för att visualisera vad flödet ska göra och gör det enklare att utforma bättre flöden. Telefonappen behöver dock en redesign.