Homey + plejd

Hej!

Funderar om man på något sätt kan få homey att kommunicera med plejd….? Eller om någon har “hört eller sett” något om det…

Plejd är ett låst system, så nej.

På github finns det nu 220 rader kod med en styrning för plejd med HASS. Jag grubblar lite på om koden ör enkelt överförbar till Homey samt om Homey klarar det som behövs i bluetooth modulen för att kommunicera med plejd