Homey Bridge -> Pro

Första inlägget, rookie på Homey men har kört Telldus några år. Jag har kört Bridge någon månad och fått mersmak. Inser att Pro ger många fler möjligheter så det är en sådan på ingång. Vilket är bästa sättet att uppgradera? Kommer enheter och flöden att tas ned från molnet? Eller är det en helt annan sak och bara att installera om enheterna och lägga in flödena på nytt?

Mig veterligen finns inget sätt att flytta appar och flöden till Pro.

Ok, tack ändå. Det får bli den hårda vägen.