Hemförsäkring och smartlås

Hemförsäkring och smartlås!

 

Kort info:

I den här tråden är tanken att sammanställa information om hemförsäkringar och smarta lås till FAQ tråden.
https://community.homey.app/t/homey-homies-faq/

 

Info om Hemförsärkingar och smarta lås

Tyvärr är det väldigt vanligt att felaktig och missvisande information sprids vad som gäller angående smarta lås och hemförsäkringar. Ofta sprids informationen att hemförsäkringen inte gäller med ett smart lås installerat. Det stämmer inte för en standard hemförsäkring

 Det sprid också ofta information om att försäkringsbolag kräver ett godkänt lås. Även det är felaktigt när det kommer till standard hemförsäkring

 

Undantaget för när ett godkänt lås måste användas är vid specialförsäkringar, t.ex när lösöres värdet är över 2 miljoner och liknande.

Sammanställing av försäkringsvilkor:

Folksams villa försäkring: (inget krav på godkänt lås)
http://mediaarkivet.nu/Sites/A/Folksam+Mediaarkiv/3688…

” Aktsamhetskrav A13. Ytterdörrar ska vara låsta. Altan-, terrass- och balkongdörrar kan istället vara stängda och reglade. Alla fönster ska vara stängda och reglade när ingen är hemma och ser till bostaden. Gäller det kortare bortovaro än 24 timmar kan fönster dock stå på glänt om det är säkrat mot inbrott med en ordentlig fönsterspärr (en plastspärr duger alltså inte). Nattetid är det bara i rum där någon person finns som fönster får stå öppet utan att vara inbrottssäkrat. Nyckel får inte lämnas kvar eller gömmas i närheten av bostaden. Nyckel som finns på annat ställe än i låst bostad, till exempel nyckel som någon har med sig, får inte vara försedd med namn- eller adressuppgift eller förvarad så att obehörig kan avgöra vart nyckeln går. Har du anledning att misstänka att någon obehörig innehar nyckel och kan spåra vart den går, måste du omedelbart byta lås. Vapen ska förvaras inlåst i godkänt vapenskåp. Nyckeln får inte förvaras i omedelbar närhet till skåpet.”

__________________

Folksam bostadsrättdförsäkring: (Samma som villa, inget krav)

http://mediaarkivet.nu/Sites/A/Folksam+Mediaarkiv/3688…
__________________

Trygg-Hansa Villa: (Inget krav vid standard försäkring)

https://www.trygghansa.se/sitecollectiondocume…/…/p00296.pdf

” SÄRSKILT AKTSAMHETSKRAV Dörrar Lås alltid ytterdörrarna. Lås eller stäng och regla inifrån balkong-, altan- och terrassdörrar.”

” SÄRSKILDA LÅSKRAV FÖR BOSTADEN Av ditt försäkringsbrev framgår om du har särskilda lås- och/eller larmkrav för din bostad. Lås- och larmkraven finns i ett separat villkor ”Gör det svårt för tjuven”.”

__________________

Dina försäkringar Villa: (Inget krav på godkänt lås vid standard försäkring)

https://www.dina.se/…/15242…/Villahem%20villkor%20201806.pdf

” Särskilda villkor De särskilda villkor (S1, S2 samt S3) som anges nedan gäller för din försäkring endast när villkoret särskilt anges i ditt försäkringsbrev. S1. Låsning av dörrar När det i ditt försäkringsbrev anges att försäkringen gäller med särskilt villkor S1 Låsning av dörrar, gäller följande aktsamhetskrav. Aktsamhetskrav Utöver avsnitt 10.1.5 Generella aktsamhetskrav, gäller att du ska iaktta följande särskilda aktsamhetskrav. För att din ersättning inte ska minskas eller utebli måste följande aktsamhetskrav vara uppfyllda då du eller annan som har att se till bostaden* inte vistas där. När det gäller Ställs följande aktsamhetskrav Ytterdörr Alla ytterdörrar utom balkong- och terrassdörr, ska vara låsta med av Stöldskyddsföreningen* rekommenderat lås och slutbleck. Utåtgående dörrar ska vara försedda med bakkantsbeslag – alternativt vara stiftade – vid varje gångjärn. Nyckel ska förvaras på betryggande sätt.”

__________________

Länsförsäkringar Villa: (inget krav på godkänt lås)

https://www.lansforsakringar.se/…/01611-villkor-villahem.pdf

” Särskilda aktsamhetskrav Dörrar Alla ytterdörrar ska vara låsta. Altan-, terrassoch balkongdörrar ska vara låsta eller stängda och reglade inifrån.”

__________________

Hedvig Bostadsrätt: (Inget krav på godkänt lås)

https://cdn.hedvig.com/…/forsakringsvillkor-bostadsratt-201…

__________________

Morderna villa: (Inget krav på godkänt lås)

https://www.modernaforsakringar.se/…/v…/aktuella-villkor.pdf

"Särskilda aktsamhetskrav • Dörrar till bostaden ska vara låsta. Altan-, terrass- och balkongdörrar ska vara låsta eller stängda och reglade."

__________________

IF Villa: (inget krav på godkänt lås)

https://www.if.se/…/doku…/privat/villaforsakring-villkor.pdf

"STÖLD Det finns begränsningar för hur mycket vi ersätter för vissa saker – t.ex. pengar, värdehandlingar, golfutrustning och cykel. Bostaden ska vara låst när du inte är där. Utanför hemmet gäller som regel att de saker du inte har direkt uppsikt över ska vara inlåsta. För stöldbegärlig egendom finns särskilda begränsningar. Utanför bostaden (gäller även vind och källare) är ersättningen begränsad till 30 000 kr (50 000 kr om du har Villaförsäkring Extra, 80 000 kr om du har Stor Villaförsäkring)."

 

 

Källor:

https://www.facebook.com/groups/SHgruppen/permalink/1052799391576160/

 

1 Like