Homey Community Forum

Finns det något sätt att från ett Flow köra en rutin i Google Home?

Jag har letat och meckat som fan men jag kan inte komma på något bra sätt…? Det bästa vore om man bara kunde köra ett röstmeddelande direkt till assistenten men utan att Homey faktiskt pratar, alltså som att man skriver in det i mobilen tex.

Jag vill alltså starta en rutin via ett flow utan att använda rösten. Jag vill att Homey ska trigga rutiner utan att jag pratar med Google.

Ahhh okej du kan skriva i homey appen om jag inte har fel ,

Jag vill alltså starta en rutin från ett flow. Flowet ska kunna köras utan något röstkommando. Tex från en knapp eller virtual device.

Hej,
Jag är på jakt efter samma grej!
Några framsteg på den fronten?

1 Like

Tyvärr inte :confused:

Jag är också på jakt efter samma grej. Har det skapats något lösning under det år som gått sedan ni frågade?