Få ut system info

Hej! Jag använder zabbix som övervakning och skulle vilja få ut homey system info till denna för larm osv. Kan man få ut denna info från homey för att skicka via webhook eller mqtt?

Beror lite på vad du vill ha ut, här har du endpoints: https://github.com/JohanBendz/HomeyScripts/blob/master/Endpoints

Asbra! Tack! God Jul!

Fick du till något och kan du i så fall dela med dig?
Svarar mig själv :wink:
Prometheus.io var en bra början för mig
Ger bland annat detta med http :smiley:

homey_boot_time{version="4.2.0"} 1609839409922

homey_app_start_time 1610218667922

homey_memory_total 1044193280

homey_memory_free 601489408

homey_memory_swap 0