Datum tijd

[quote=“Dijker, post:8, topic:8109”]
Will je daar een melding van maken bij Athom?
Stuur een screenshot mee en een log.
De melding kun je hier maken https://support.athom.com/hc/nl/requests/new