Zipato Mini Keypad codes of tags toevoegen

Ik heb een Zipato Mini keypad gekoppeld.
Ik probeer nu tags of codes toe te voegen.
Het is me niet duidelijk wat de juiste volgorde is ?
Het is een paar gelukt door Home code Enter in te voeren.
In de Event log zag ik toen tag paired verschijnen.
Nu lukt het niet meer.

Verplaatst naar Nederlands.

Hey Henny,

sorry for the english answer. :slight_smile:

can you see the tags in the app configuration?

49%20AM

What is your question? How to add tags/codes?

The problem seems to be resolved.
I removed the Zipato app and reinstalled it
Now I can add tags and codes.