Homey Community Forum

Zigbee startar inte

Helt plötsliogt fungerar inga zigbee enheter. Får följande felmeddelande i inställningar under zigbee.
Har försökt med flera omstarter av homey, men utan lycka. Kan återstä’llning vara ett alternativ?

Väldans jobbigt att lägga till alla enheter igen bara…