Willekeurig radiozenders afspelen

Wellicht een leuke flow voor de liefhebbers van muziek. Deze flows zorgen ervoor dat gedurende 7 dagen random vijf verschillende radiozenders opstarten. Iedere dag een andere zender. Twee zenders zijn favoriet bij mij en die mogen twee keer opstarten tijdens de week. Om dit mogelijk te maken heb ik 8 logic nummer variabelen gemaakt. 7 voor iedere dag van de week en 1 variabele waar de zender van die dag in komt. Dit zijn nummers. Elk nummer correspondeert met een zender.
Hieronder de flows. Veel luisterplezier.


Start flow, vanaf hier wordt volgende flow automatisch gestart. Dit geeft de laagste CPU belasting voor Homey


Resetten van alle variabelen eens per week


Variabelen ontdubbelen deel 1


Variabelen ontdubbelen deel 1.1(muziekzender op maandag mag niet dezelfde zijn als De muziekzender op zondag)


Variabelen ontdubbelen deel 2


Variabelen ontdubbelen deel 3


Variabelen ontdubbelen deel 4


Variabelen ontdubbelen deel 5


Variabelen ontdubbelen deel 6


Variabelen deel 7

Indien je deze samenstelling van zenders geheel naar wens is(de twee zenders die ik twee keer per week wil horen kunnen ook op twee dagen na elkaar) dan haal je in deze flow de laatste start deze flow weg. De volgende flows zijn dan niet nodig.


Geen twee dagen dezelfde zender deel 1(muziekzender 3 en 7)


Geen twee dagen dezelfde zender deel 1.1(muziekzender 3 en 7 niet hetzelfde op zondag en maandag)


Geen twee dagen dezelfde zender deel 2(muziekzender 3 en 7)


Geen twee dagen dezelfde zender deel 3(muziekzender 3 en 7)


Geen twee dagen dezelfde zender deel 4(muziekzender 3 en 7)


Geen twee dagen dezelfde zender deel 5(muziekzender 3 en 7)


Geen twee dagen dezelfde zender deel 6(muziekzender 3 en 7)


Geen twee dagen dezelfde zender deel 1(muziekzender 1 en 6)


Geen twee dagen dezelfde zender deel 1.1(muziekzender 1 en 6 niet dezelfde zender op maandag en zondag)


Geen twee dagen dezelfde zender deel 2(muziekzender 1 en 6)


Geen twee dagen dezelfde zender deel 3(muziekzender 1 en 6)


Geen twee dagen dezelfde zender deel 4(muziekzender 1 en 6)


Geen twee dagen dezelfde zender deel 5(muziekzender 1 en 6)


Geen twee dagen dezelfde zender deel 6(muziekzender 1 en 6)

Tot zover alle flows


Voorbeeld hoe de variabele te gebruiken. Voor 7 dagen moet je dus 7 flows maken

3 Likes

This random is MUCH better than no random :slight_smile: Does it work on HP’23?

I’ve translated the procedure into English and am still not able to follow the flow. Can someone spoon feed me the steps? :wink:

I use this to have random playlists (on Bluesound):

When I wake up:

image

and when I am in the bathroom:

I had “shuffle” in there as well, but removed it as some playlists I want them it to play them the right order. It can be the case that you hear the same playlist the next day, but with 8 presets the chance is very little.

Cool :notes: . I have translated the bits I don’t understand, Rinse, and have to admit I do not fully understand all the cards leading up to playback of preset “#Muziek preset”. Can you just talk us briefly through the logic? Thanks :slight_smile: :+1:

I use some other elements in the flow, sow they are not important to set it up (e.g. if the TV is turned on, it won’t play music in the bathroom, as it is ensuite.

What it does: when I get up I have a flow that turns on most things in the house but also picks a random number between 2 and 8 (btw, number 1 is Christmas songs so I change it to 1-8 in December ;-)). Also I set “new playlist” to “1” so it nows that a new playlist is selected. Otherwise it will start with the same song of that playlist everytime you walk into the bathroom.

The 2nd flow is just to play the playlist when the “new playlist” = 1 and it starts the specific preset and puts the “new playlist” to “0”.

When the bathroom is not active anymore it puts bluesound on “pauze”

I have a 3rd flow for if “new playlist” = “0”, then it just continues to play where it left off:

1 Like