Släcka vid avstängning

Hej!

Jag har ett flow som släcker mina lampor kl. 23:00 torsdag, fredag och lördag. Jag skulle vilje få till något som gör att när jag spelar musik i vardagsrummet exempelvis så fortsätter lamporna att lysa efter 23:00 och släcks när jag stänger av musiken. Jag har försökt med att lägga ett villkor att om vardagsrum spelar ska lamporna lysa men annars släcka. Jag lyckas dock inte få till det.

Jag har en sån funktion, den bygger dock på ett otal olika flow och variabler, men lite förenklat.
En textvariabel som heter Tidpunkt används för att indikera om det är Natt, Morgon, Dag eller Kväll.
En ja/nej-variabel som heter MediaOn

För varje värde som variabeln Tidpunkt skall kunna ha används ett separat flow, dessa aktiveras antingen av klockslag eller astrour (appen Sun Events). Exempelvis: Klockan är 23:00 -> Sätt Tidpunkt till Natt

För att hålla koll på om det spelas något har jag två flow:
Ett känner av att jag stänger av min receiver och sätter variabeln “Media on” till Nej och startar en timer (appen Chronograph) som löser ut efter 15 minuter.
Ett känner av att jag slår på min receiver och sätter variabeln “Media on” till Ja. För den händelse det rullar en timeout från ovanstående flow så stoppas den av detta flow.

Slutligen har jag ett antal flow som triggas av att dessa variabler ändrar värde, några exempel:
Tidpunkt ändrar värde -> Tidpunkt = Natt och Media On = Nej -> Släck ljuset.
Timer löser ut -> Tidpunkt = Natt -> Släck Ljuset.