Qubino flush 1D

Har Qubino Flush 1D ZMNHND1 som har fungerat. För att ansluta tempsensor fick jag “av-para”. Efter det funkar inte till och frånslag. Temp funkar. Send Basic On i Developer funkar. Triggning via elektrisk ingång funkar. Bara mjukvarustyrning via appen som inte funkar. Såväl den virtuella knappen som flöden.
Loggen i appen visar att det gjorts av- och påslag. Det enda jag saknar är själva ticket/omslaget.
Ställer jag auto-on på 1 sek och auto-off på 2 sek så står relät och tickar med 1 Hz.

Tog bort Qubinoappen och installerade via generisk Homey Z-Wave. Då funkar det! Men då finns inte funktionen för temperatur, så jag fick återinstallera Qubinoappen. Samma resultat som från början.
Tror att det är senaste version av Qubinoappen som strular.

Vet någon om det går att backa till äldre app och i så fall hur man hittar en sådan? Eller annan lösning?
Jag har labbat med de få parametrar som finns. Inga alternativ återstår där. Jag har dessutom skärmdumpar från den gamla installationen, så jag är 100 på att dessa är rätt.

Uppdatering:
Efter att ha nollat allting och kopplat bort den fungerande tempsensorn och sedan installerat igen, så fungerar relät åter! Helt klart ett mjukvarufel.

Några råd om detta?