Corrupte Flow door missende logica tag

Wanneer er een apparaat uit Homey wordt verwijderd, zal iedere flow waarbij er een flow-card van het apparaat gebruikt wordt, corrupt worden gemeld.

De flows waarbij van het verwijderde apparaat een logica tag mist, wordt niet als corrupt weergegeven.

Dit lijkt mij een issue in aan Athom te melden of is dit issue al verholpen in de beta release?

1 Like

Was me wel opgevallen maar ik weet niet dat deze al gemeld is,
Dus als jij dat doet, Thanks!

C#, zal ik doen.

1 Like

Helaas, het lukt niet om het issue te melden. Ik heb het nu al meerdere keren geprobeerd via:

https://support.athom.com/hc/nl/requests/new

Wanneer ik op de verzend knop druk, gebeurd er niets.

Homey Diagnostics Report ID mag je niet leeg laten maar 1 is voldoende als ik me goed herinner.

En 9 maanden later: geregeld! :grin::white_check_mark:

2 Likes