Återställ strömförbrukning i Telldus plug

Hej. Är det någon som vet hur man återställer strömförbrukningen i Telldus pluggar?

Antingen går du in på enhetens inställningar och väljer det nedersta alternativet “Maintenance” eller så gör du det i ett flöde “Reset Meter Values”.

1 Like

Jag hade inte det alternativet innan jag tog bort och lade till enheten igen👍