Afbeeldingen van Exporteer Insights benaderen

Is het mogelijk om de URL te krijgen van de Insights Export zodat ik die afbeelding kan copy and pasten in een ander document zoals e-mail. Of op een andere manier bij de afbeeldingen komen?

Heb je hier iets aan?
https://tools.developer.homey.app/tools/images

1 Like

Super bedankt, ik was dit al helemaal vergeten :slight_smile:

1 Like