Vise ønsket info på "hjem" skjermen

Er det mulig å velge verdier fra noe av det man har integrert og legge til på “hjem” skjermen som ren informasjon.

Jeg har ulike temperatursensorer inne og ute, regnsensorer, effektvisning osv.

Det kunne vært nyttig å hatt et panel der ting man gjerne vil se samlet kunne vært dratt inn dit enten på hjem skjermen eller en egen visningfane.

Så ligger all nyttig info om huset på ett sted så man slipper å gå gjennom etasjer og soner og se på hver inngang og hver sensor hver for seg.

Du kan jo legge ulike ting som favoritter. Da dukker de opp på hjem / forsida.

Poenget er at det er ikke enheter i seg selv jeg ønsker å vise som favoritt. Jeg vil plukke ut noen nyttige data fra ulike enheter og sammenstille i en grafisk oversikt. Kanskje det finnes en app for dette?