Hur kan jag kolla två "när" samtidigt?

Hur kan jag kolla båda dessa samtidigt och när båda är sanna så går den vidare? Just nu tar den ju endast den ena oavsett.

Hilfe!

Ja det går. Antingen lägger du dem i serie eller parallellt följt av ett “all”-kort.
Lägg upp ditt flöde så att vi kan se hur du löst det nu.

Om jag inte minns fel så ligger den en timeout på 30minuter på “all”-kort. Detta för att det inte ska hänga saker och skramla i minnet på din Homey.
Du kan bygga en flerstegsraket som sätter en variabel till ja/Nej och trigga dit flödet när en variabel ändras, och flödet går klar när alla variabler är uppnådda. Glöm inte att återställa variablerna när flödet gått klart ł